Το ημερολόγιο μου στα Θρησκευτικά
Ημερομηνία μαθήματος:

Αριθμός μαθήματος:

Θέμα μαθήματος:

Τι διάβασα για αυτό το μάθημα;

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον πράγμα
που διάβασα για αυτό το μάθημα; Και γιατί ήταν αυτό το πιο ενδιαφέρον;

Ποια ήταν τα 3 πιο βασικά πράγματα που έμαθα από αυτό το μάθημα;

Τι ήταν αυτό που, πριν διαβάσω το μάθημα, νόμιζα ότι ήταν σωστό και τώρα θεωρώ ότι είναι λάθος;

Τι ήταν αυτό που δεν καλύφθηκε στο μάθημα, ενώ προσδοκούσα ότι θα καλυφθεί;

Τι ήταν σ' αυτό το μάθημα νέο ή έκπληξη για μένα;

Τι ήταν αυτό που με έκανε να αλλάξω γνώμη μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του μαθήματος;

Ένα πράγμα που έμαθα σ' αυτό το μάθημα και μπορεί να το χρησιμοποιήσω στο μέλλον είναι...

Αμφιβάλλω ακόμα για...

Θέματα που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και θα ήθελα να τα μελετήσω με περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον.

Ιδέες για δράση βασισμένες σε αυτό το μάθημα...

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σ' αυτό το μάθημα ήταν...

Αυτό που δεν μου άρεσε καθόλου σ' αυτό το μάθημα ήταν...

Επουσιώδη αλλά ενδιαφέροντα γεγονότα που έμαθα σ' αυτό το μάθημα...