Οι μαθητές δημιουργούν...

Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα:Αφιέρωμα στην Μικρά Ασία '90 χρόνια μνήμης...Σχολικό Έτος: 2012 - 2013.Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σπυριδάκου Αγγελική ΠΕ02 & Τσίφτη Βασιλική ΠΕ01


Εργασία των μαθητών της Α΄ Τάξης: Οι μαθητές συλλέγουν από τον ημερήσιο τύπο υλικό για το κακό και την αδικία στον κόσμο και φτιάχνουν κολλάζ...Σχολικό Έτος: 2012 - 2013.Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τσίφτη Βασιλική ΠΕ01
Σχολικό Ντοκυμαντέρ 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος Μέρος 1ο

Σχολικό Ντοκυμαντέρ 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος Μέρος 2ο