1. Για ποιο λόγο η Πεντηκοστή και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος κατέχουν κεντρική θέση στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων;

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης Χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων; Μπορούν να γίνουν πρότυπο και για τη σημερινή κοινωνία;

3. Ποια είναι η σημασία της Αποστολικής Συνόδου; Μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τη σημερινή εποχή;

4. Να αναφέρετε τα κύρια σημεία του κηρύγματος του Απ. Παύλου στον Άρειο Πάγο. Ποιο κατά τη γνώμη σας ήταν το σπουδαιότερο σημείο και γιατί;

5. Τι ήταν οι κατακόμβες; Γιατί αποτελούν διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού;

6. Ποια ήταν τα αίτια των αιρέσεων;

7. Ποια ήταν η θεολογική και η παιδαγωγική σημασία των εικόνων; Πώς τιμάμε εμείς σήμερα τις εικόνες;

8. Τι γνωρίζετε για το ιεραποστολικό έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν;

9. Ποιες δογματικές και εκκλησιαστικές διαφορές αναδείχθηκαν ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, που προκάλεσαν το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών;

10. Να ορίσετε την έννοια της Εκκλησίας και να επισημάνετε το σκοπό της.

11. α. Να οριστούν οι όροι: «αγάπες», «κοινοχρησία», «διακονία».
β. Τρόποι άσκησης του διακονικού έργου της Εκκλησίας σήμερα.

12. Οι συνέπειες των αιρέσεων για την Εκκλησία.

13. Ποια είναι η πνευματική προσφορά του μοναχισμού;

14. Να αναφέρετε τους εικονογραφικούς κύκλους και να επισημάνετε τι περιλαμβάνει ο δογματικός κύκλος.

15. Ποιες ήταν οι συνέπειες του σχίσματος Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας;

16. Με ποιόν τρόπο η ελληνική φιλοσοφία συνέλαβε στην ανάπτυξη και εξάπλωση του Χριστιανισμού;

17. Τι ονομάζουμε άσκηση στην εκκλησιαστική γλώσσα;

18. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες

α) Μόνο με τη χάρη του Αγίου γνωρίζουμε την αλήθεια του Χριστού.
β) Οι διάκονοι ήταν επτά.
γ) Η μεταστροφή του Παύλου έγινε στην Αντιόχεια.
δ) Στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων συμμετείχαν μόνο οι Απόστολοι.
ε) Ο κόσμος σύμφωνα με τον χριστιανισμό έχει αρχή και τέλος.
στ) Ο Μέγας Βασίλειος ήταν αρχιεπίσκοπος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας.

19. Ποιος είναι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως στην σύγχρονη Ορθοδοξία;

20. Αντιστοίχηση

1.-Παύλος α.-Πηγές
2.-Αγάπες β.-Σύνοδος
3.-Ιάκωβος Αδελφόθεος γ.-Δείπνο
4.-Χρονογραφίες δ.-Σώμα

21. Να γράψετε πότε και πού έγιναν οι 4 ιεραποστολικές περιοδείες του Παύλου.

22. Πότε και από ποιους υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων.;

23. Τι γνωρίζετε για τον Μονοφυσιτισμό.;

24. Ποια είναι η σημασία της πρόσθεσης στο Σύμβολο της Πίστεως της λέξεως filioque.;

25. Να βάλετε ένα Σ (σωστό) στη σωστή πρόταση:

Α. Ο Άρειος δίδασκε ότι:
α. Το Άγιο πνεύμα είναι κτίσμα του Θεού.
β. Ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού.
γ. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό.

Β. Ο Νεστόριος δίδασκε ότι:
α. Ο Χριστός είναι Θεός.
β. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από το Θεό.
γ. Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος.

Γ. Όροι είναι:
α. Οι όροι που έθεταν οι αιρετικοί στις Οικουμενικές Συνόδους.
β. Τα όρια ανάμεσα στα οποία κινούνταν οι Πατέρες.
γ. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων με δογματικό-θεολογικό περιεχόμενο.


26. Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας και πότε καθιερώθηκε;

27. Από πού προέρχονταν τα θέματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας;

28. Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:

1. Σλαβικό αλφάβητο α.Σχίσμα.
2. Κοινοχρησία β.Κάθαρση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας
3.Filioque γ.Κύριλλος και Μεθόδιος
4.Ο λιθοβολισμός του Στέφανου δ.Ευτυχής
5.Μονοφυσιτισμός ε.Πρώτη εκκλησία
6.Μαρτίνος Λούθηρος στ. Πρωτομάρτυρας

29. Να εξηγήσετε τους όρους: Εκκλησία, Filioque, Θρησκευτικός συγκρητισμός

30. Να χαρακτηρίσετε σωστές η λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η χριστιανική άσκηση είναι έργο αποκλειστικά των μοναχών.
β) Οι « όροι » είναι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων σε ζητήματα Πίστεως.
γ) Η ιεραποστολή είναι εντολή του Κ.η.Ι. Χριστού.
δ)Το σχίσμα είχε συνέπειες μόνο για τη Δυτική Εκκλησία;
ε) Κατά το Λούθηρο η σωτηρία του ανθρώπου επηρεάζεται απ’ τις καλές του πράξεις.
στ) Οι πρώτοι μοναχοί ονομάζονται αναχωρητές.
ζ) Τα «δόγματα» είναι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.
η) Ο Απ. Παύλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

31. Με ποιες αιρέσεις ασχολήθηκαν οι Γ΄ και Δ΄ Οικουμ. Σύνοδοι και σε ποιες αποφάσεις οδηγήθηκαν;

Ευχαριστώ θερμά το blog Περί Εκπαίδευσης του Κλεάνθη Αβραμίδη!!!!!