Δ.Ε. 4. Ιεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.4. Ιεροσόλυμα:πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.
Þαφοσίωση στη διδασκαλία των Αποστόλων.
Þενότητα & αγάπη μεταξύ τους.
Þ «κοινοκτημοσύνη»- «κοινοχρησία» (=κοινή χρήση αγαθών, κανείς να μην στερείται, κανείς να μην αισθάνεται πτωχός).
Þσυγκέντρωση καθημερινά στο Ναό των Ιεροσολύμων για να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων.
Þ καθημερινή προσευχή
Þ «ΑΓΑΠΕΣ» (=κάθε βράδυ συγκεντρώνονταν σε Δείπνο και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία). Η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των Χριστιανών.
ÞΠροβλήματα μεταξύ Ελληνιστών και Ιουδαίων Χριστιανών εξαιτίας της διαφορετικής νοοτροπίας τους.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ & ΙΟΥΔΑΙΩΝ & Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ.
1. Παραμελούνται οι χήρες & τα ορφανά των Ελληνιστών.
ÞΠαράπονα στην καθημερινή διανομή τροφίμων 2. Προνομιακή αντιμετώπιση των Ιουδαίων Χριστιανών.

1. Πρότειναν την εκλογή των 7 «Διακόνων».
ÞΠως έλυσαν το πρόβλημα οι Απόστολοι:
2. Περιορίστηκαν στην «οργάνωση της κοινότητας» & «κήρυγμα».

ΟΙ 7 ΔΙΑΚΟΝΟΙ & ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.
ÞΑσχολήθηκαν με τη Διακονία (Ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών) στα Δείπνα(Αγάπες).
ÞΒοήθησαν τους Αποστόλους στο Κήρυγμα – σε περιοχές εκτός Παλαιστίνης.
ÞΟνομάστηκαν «Διάκονοι».
ÞΕίχαν Ελληνικά ονόματα ( Στέφανος,Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενάς, Νικόλαος).
ÞΕπίδραση Ελληνορωμαϊκού Πολιτισμού στην πρώτη Εκκλησία.
ÞΔιευκόλυναν το άνοιγμα στον ειδωλολατρικό κόσμο.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ & ΣΗΜΕΡΑ[vt1]
ÞΗ Αγάπη και η Κοινοχρησία των πρώτων Χριστιανών εντυπωσιάζει.
ÞΤο παράδειγμα των πρώτων Χριστιανών πρότυπο για τους σημερινούς.
ÞΟι μεγάλες Ενορίες ασκούν φιλανθρωπικό έργο.
ÞΗ Εκκλησία συντηρεί νοσοκομεία & γηροκομεία.
ÞΗ Εκκλησία προστατεύει αλλοεθνείς και αλλόθρησκους (συσσίτια κλπ).
ÞΣε πολλά κοινόβια μοναστήρια εφαρμόζεται η κοινοκτημοσύνη & η ακτημοσύνη.

[vt1]Στην ιστοσελίδα http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/koinonia.htm της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας.
Άλλες ιστοσελίδες είναι οι παρακάτω:
http://www.apostoliki-diakonia.gr/
http://www.gonia.gr/gonia.php?article
http://www.caritas.gr/