Η Καινή Διαθήκη Β': Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη.


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.4. Η Καινή Διαθήκη Β': Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη.


ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.
 • ήταν γράμματα. Επιστολή [vt1] (ή γράμμα) είναι μια γραπτή ανακοίνωση ή μια αγγελία, που στέλνεται ανοιχτή ή κλειστή σε φάκελο.
 • απευθύνονταν στις χριστιανικές κοινότητες που ίδρυε κατά τις περιοδείες του.
 • έλυναν προβλήματα ή απορίες των χριστιανικών κοινοτήτων.
 • διασώθηκαν 14 τέτοιες επιστολές με το όνομα του Απ. Παύλου.
ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ[vt2]
 • ήταν γράμματα άλλων αποστόλων (Ιακώβου, Πέτρου, Ιωάννη, Ιούδα).
 • σκοπός να διδάξουν και να καθοδηγήσουν τους νέους χριστιανούς.
 • διασώθηκαν 7 τέτοιες επιστολές.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ & ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Συγγραφέας ο Απ. Παύλος
Συγγραφείς άλλοι Απόστολοι.
2. Απευθύνονταν σε συγκεκριμένη χριστιανική κοινότητα η καθεμία.
Απευθύνονταν η καθεμία σε πολλές χριστιανικές κοινότητες.
3. Έλυναν προβλήματα συγκεκριμένης κάθε φορά κοινότητας.
Αναφέρονταν σε γενικότερα θέματα.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
 1. απευθύνεται στις κοινότητες της Μ. Ασίας[vt3] .
 2. χρησιμοποίει συμβολική γλώσσα.
 3. σκοπός να παρηγορήσει, να ενθαρρύνει, να τονώσει την πίστη των χριστιανών που διώκονταν.
 4. χρόνος γραφής: στα τέλη του 1ου αι. μ.Χ. σε μία περίοδο διωγμών.
 5. περιεχόμενο: ο καινούριος κόσμος (αγάπης, αλήθειας, ειρήνης, δικαιοσύνης) που θα χαρίσει ο Θεός σε όλους
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Ο συγγραφέας.
Το περιεχόμενο του βιβλίου.
Ο παραλήπτης.
Ο συγγραφέας.
Ο συγγραφέας και το είδος του βιβλίου.
ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΙΧΟΙ ή ΧΩΡΙΑ ή ΕΔΑΦΙΑ.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Μτ.
5,
6-15.
Μτ. 5,6-15.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
Πέμπτο κεφάλαιο
Στίχοι πέντε ως δεκαπέντε.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ή ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ[vt4] : μέρη, τμήματα, χωρία, εδάφια.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: το βιβλίο που περιέχει όλες τις περικοπές των 4 Ευαγγελίων που διαβάζονται στις ακολουθίες & τα μυστήρια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: το βιβλίο που περιέχει όλες τις περικοπές των Επιστολών που διαβάζονται στις ακολουθίες & τα μυστήρια.

ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ + ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
η ελληνιστική κοινή , δηλαδή η δημοτική της εποχής, γραφική ύλη: ήταν Ο ΠΑΠΥΡΟΣ,
ΕΙΛΗΤΑΡΙΑ: κολλούσαν το ένα φύλλο δίπλα στο άλλο & στο 1ο & στο τελευταίο φύλλο έδεναν κυλινδρικά ραβδιά στα οποία ένωναν τα ενωμένα φύλλα, ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ: 4 φύλλα περγαμηνής ενωμένα = 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ, πολλά τετράδια ενωμένα σχημάτιζαν ΒΙΒΛΙΑ Η ΤΟΜΟΥΣ που ονομάζονταν ΚΩΔΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΣ
2ος αι.μ.Χ.
Χριστιανοί ή αιρετικοί
Για να καλύψουν κενά που υπήρχαν στη ζωή του Χριστού ή για να διαδώσουν αιρετικές αντιλήψεις.
ΚΑΝΟΝΑΣ: Η Εκκλησία τον 4ο αι.μ.Χ. ξεχώρισε τα 27 βιβλία ως τα μόνα αυθεντικά βιβλία που αποτελούν το σώμα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή το τον Κανόνα της Καινής Διαθήκης για να προστατέψει τα μέλη της από τα μη γνήσια.

[vt1]Η επιστολή στη θρησκεία :Στη χριστιανική φιλολογία σημασία ιδιαίτερη έχουν οι αποστολικές ή καθολικές επιστολές, οι απολυτικές και ειρηνικές επιστολές Αποστόλων: Σώζονται από αυτές 21 και τις έγραψαν οι μαθητές του Χριστού. Αυτές τις χωρίζουμε σε
 • επιστολές του Απόστολου Παύλου, τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης
 • στις επτά καθολικές. Από τις επιστολές του Παύλου, οι 4 είχαν σταλεί σε πρόσωπα (2 στον Τιμόθεο, 1 στον Τίτο, 1 στο Φιλήμονα), 8 σε κοινότητες (2 στους Κορινθίους, 2 στους Θεσσαλονικείς, 1 στους Ρωμαίους, 1 στους Φιλιππησίους, 1 στους Εφεσίους, 1 στους Κολασσαείς) και 2 σε έθνη (1 στους Γαλάτες, 1 στους Εβραίους). Από τις 7 καθολικές 3 είναι του Ιωάννη, 2 του Πέτρου, 1 του Ιάκωβου και 1 του Ιούδα. Λέγονται καθολικές, γιατί απευθύνονται σ' όλη γενικά την Εκκλησία.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούσαν την επιστολή, για να συζητήσουν διάφορα θέματα της Εκκλησίας, αλλά και της πολιτικής ζωής.

[vt2]Ονομάστηκαν Καθολικές γιατί απευθύνονταν η καθεμία σε πολλές χριστιανικές κοινότητες και αναφέρονταν σε γενικότερα θέματα.
[vt3]Ο όρος «εκκλησία» στους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους αναφερόταν στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Οι εν λόγω επτά εκκλησίες ήταν οι χριστιανικές κοινότητες που υπήρχαν στην Έφεσο, τη Σμύρνη, τo Πέργαμον, τα Θυάτειρα, τις Σάρδεις, τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια.12
[vt4]Όταν προέρχονται από τα Ευαγγέλια ονομάζονται Ευαγγελικές περικοπές ή αναγνώσματα. Και όταν προέρχονται από τις Επιστολές ονομάζονται αποστολικές περικοπές ή αναγνώσματα.