Παρουσίαση...
a_pentecost.jpg
Συλλογή εικόνων: Πεντηκοστή (μεικτή τέχνη)
Ερευνητική Δραστηριότητα...
PENTHKOSTH_2.jpg
Χάρτης: Προέλευση Ιουδαίων στην Πεντηκοστή.
Εκπαιδευτικό παιχνίδι...
.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.3. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ÞΧΡΟΝΟΣ : 10 ημέρες μετά την Ανάληψη & 50 μετά την Ανάσταση του Χριστού.
ÞΤΟΠΟΣ: Ιερουσαλήμ.
ÞΠΡΟΣΩΠΑ: «γλώσσες φωτιάς» = Άγιο Πνεύμα + οι Μαθητές του Χριστού.
ÞΓΕΓΟΝΟΣ: «Επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος» = Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και φώτισε τους Αποστόλους.
Γλωσσολαλία = άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες «λαλείν εταίρες γλώσσαις».
ÞΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Πίστεψαν + Βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι μετά το κήρυγμα του Απ. Πέτρου.

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ
Þυπενθύμισε την προφητεία του Ιωήλ: «…Στις έσχατες ημέρες… θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, οι γιοι και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια…»
Þμίλησε για την Σταύρωση του Ιησού από τους Ισραηλίτες και την Ανάστασή Του, μάρτυρες της οποίας ήταν οι ίδιοι οι μαθητές Του.
Þτους κάλεσε να μετανοήσουν + να βαπτίσουν ώστε να λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Þεκείνη την ημέρα έγινε ένα νέο ξεκίνημα:
α)ξεπεράστηκε η σύγχυση των γλωσσών του Πύργου της Βαβέλ.
β)ήρθε η ενότητα των ανθρώπων μέσα από την αποδοχή της ετερότητας = διαφορετικότητας των γλωσσών και των πολιτισμών.
γ) οι φοβισμένοι ψαράδες έγιναν θαρραλέοι κήρυκες του Ευαγγελίου.
ÞΙδρύθηκε η Εκκλησία (Βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι).
ÞΤο Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την
ΑΛΗΘΕΙΑ = ΧΡΙΣΤΟΣ + ο τρόπος ζωής που προτείνει = Απελευθέρωση από κάθε είδους δεσμά = εγωκεντρισμό, ιδιοτέλεια, αδικία, φτώχεια, ακόμη & από τη φθορά (= αρρώστια) και το θάνατο.