Δ.Ε. 21. Η θεραπεία ενός παράλυτου στην Καπερναούμ.