ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.4. Ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης
1. Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν τους τόπους της Π.Δ.; Οι χώρες που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
2.Ποιες σημερινές χώρες συμπεριλαμβάνει η Μέση Ανατολή; Οι σημερινές χώρες που συμπεριλαμβάνει η Μέση Ανατολή είναι: Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία.
3.Γιατί η Παλαιστίνη ήταν πολύ σημαντική περιοχή στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης; Γιατί βρίσκεται στο μέσον αυτής της περιοχής. Η θέση της είναι πολύ σημαντική γιατί όλοι οι δρόμοι που συνέδεαν τους μεγάλους πολιτισμούς περνούσαν από εδώ (Παραλιακή Οδός & Βασιλική Οδός).
4. Από πού προέρχεται το όνομα Παλαιστίνη; Η λέξη Παλαιστίνη προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φιλισταία, δηλαδή την παραθαλάσσια πεδινή περιοχή, στην οποία από το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. εγκαταστάθηκαν οι Φιλισταίοι.
5. Εξηγήστε τις άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται για τη χώρα στην Αγία Γραφή. Γη Χαναάν, Γη της Επαγγελίας =χώρα της υπόσχεσης του Θεού στο λαό του, Γη Ισραήλ= χώρα των Ισραηλιτών, Παλαιστίνη = από την εβραϊκή λέξη «Φιλισταία» δηλαδή την παραθαλάσσια πεδινή περιοχή στην οποία από το τέλος του 13ου αι. π. Χ. εγκαταστάθηκαν οι Φιλισταίοι.
6.Τι σηµαίνει ο χαρακτηρισµός της Παλαιστίνης από τους Εβραίους ως «Γη της Επαγγελίας»;Ονοµάστηκε και Γη της Επαγγελίας(= χώρα της υπόσχεσης) γιατί είναι η χώρα την οποία ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό του αλλά και η γη στην οποία διαδραματίστηκαν* τα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς, αλλά και της Καινής Διαθήκης.
7. Ποια είναι η µορφολογία* της Παλαιστίνης; Η Παραλιακή ζώνη ( πεδινή, εύφορη), Η Ορεινή ζώνη (κυρίως όρη Θαβώρ, Γαριζίν, Ερμών, σπάνιες βροχές - ξηρασία), Η Κοιλάδα του Ιορδάνη (190χλμ. Ορμητικός) – Νεκρά Θάλασσα (400μ. κάτω από τη Θάλασσα πολύ αλάτι χωρίς ζωή, δύσβατη), Το Οροπέδιο της Υπεριορδανίας (έρημος). Η χώρα που ρέει μέλι και γάλα: Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι έρημος και αρκετά φτωχική για τους Ιουδαίους είναι η χώρα που ρέει μέλι και γάλα.
8. Ποια είναι τα σπουδαιότερα βουνά, λίµνες, ποτάµια της; 1ο) Βουνά: Όρος Λίβανος, Όρος Ερμών, Όρος Θαβώρ, Όρος Γαριζίν, Όρος Νεβώ, 2ο) Λίμνες: Γεννησαρέτ & Νεκρά Θάλασσα, 3ο) Ποταμός: Ιορδάνης.
9. Πώς είναι το κλίµα της; Επειδή η χώρα βρίσκεται ανάµεσα στην έρηµο και στη θάλασσα, το κλίµα της παρουσιάζει εντυπωσιακές διαφορές από λωρίδα σε λωρίδα και από τόπο σε τόπο. Έτσι, αλλού βρέχει συχνά κι ευνοούνται οι καλλιέργειες (μεσογειακό κλίμα). Αλλού πάλι οι βροχές είναι σπάνιες κι επικρατεί ξηρασία. Εξαιτίας της οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης συχνά υπέφεραν από πείνα. Παρ’ όλα αυτά η Παλαιστίνη ήταν πάντα γι’ αυτούς η χώρα όπου ρέει γάλα και µέλι.
10. Τι προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι σηµερινοί κάτοικοι της περιοχής; Η σημερινή Παλαιστίνη - Το σημερινό Ισραήλ: Το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ποτέ δεν είχε καλές σχέσεις με τους γείτονες του Άραβες, με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες, όσες προσπάθειες και να έγιναν για ειρήνη δεν έφεραν αποτέλεσμα, και η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη παραμένει μια ανοιχτή πληγή για όλο τον κόσμο.
11. Που δημιουργήθηκαν οι μεγάλοι πολιτισμοί; Στη Μεσοποταμία και στο Νείλο.
12.Ποια μεγάλα επιτεύγματα πέτυχαν αυτοί οι λαοί; 1ο) Δημιουργήθηκαν οι πρώτες πόλεις (Ουρ) , 2ο) επινοήθηκαν ο τροχός (άροτρο Σουμερίων 3000 π. Χ.) και 3ο) η γραφή (σφηνοειδής).