Δ.Ε. 26.Το σχίσμα του 1054: γεγονός μεγάλης οδύνης.

sxisma_1054 by btsifti