β΄γυμνασίουΔ.Ε. 2. Ο Ισραηλιτικός κόσμος στα χρόνια του Χριστού.


  • Ο πρώτος Ναός ή Ναός του Σολομώντα: χτίστηκε από το βασιλιά Σολομώντα το 962 - 955 π.Χ. και καταστράφηκε το 587 π.Χ. από τους Βαβυλώνιους.
  • Ο δεύτερος Ναός ή Ναός του Ζοροβάβελ: χτίστηκε από Ιουδαίους όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία με το διάταγμα του Πέρση βασιλιά Κύρου, ο οποίος κυρίευσε τη Βαβυλώνα.
  • Ο τρίτος Ναός ή Ναός του Ηρώδη: πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, αρχιτεκτονική μετατροπή, επέκταση και διακόσμηση του δεύτερου Ναού. Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν 85 χρόνια! (20 π.Χ. - 65 μ.Χ.)ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 2. Ο Ισραηλιτικός κόσμος στα χρόνια του Χριστού
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
  • Ø 1ος Ναός= Ναός του Σολομώντα: είχε κτιστεί το 10ο α. π. Χ. από το Σολομώντα καταστράφηκε τον 6ο αι. π. Χ. από τους Βαβυλώνιους.
  • Ø 2ος Ναός = Ναός του Ζοροβάβελ: μετά την επιστροφή στην πατρίδα τους από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, οι Ισραηλίτες ανοικοδομούν το Ναό για δεύτερη φορά(515π. Χ.)
  • Ø 3ος Ναός = Ναός του Ηρώδη: η ανακαίνιση άρχισε από το βασιλιά Ηρώδη, το 20 π. Χ., οι εργασίες κράτησαν 85 χρόνια. Τραγική ειρωνεία είναι ότι 5 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας επανάστασης, οι Ρωμαίοι λεηλατούν την πόλη και καταστρέφουν το Ναό.
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ1. Το Ιερό: α) πρόναος, β) Άγια, γ) Άγια των Αγίων.2. Αυλές: α) ειδωλολατρών, β)ανδρών, γ)γυναικών, δ)ιερέων, όπου γίνονταν οι θυσίες: αιματηρές (ζώα) & αναίμακτες (καρποί).
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
1. Το σπίτι του Θεού.2. Κάθε Ισραηλίτης, όπου κι αν βρισκόταν, έπρεπε τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να βρεθεί στο Ναό.3. Χώρος: α) προσευχής, β) απαγγελίας ψαλμών, γ) θρησκευτικών οργάνων & χορών, δ) προσφοράς θυσιών, ε)συζήτησης με τους ιερείς. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Απλοί ευσεβείς άνθρωποι και «προσήλυτοι»[vt1] 2. Ιερείς, λευίτες[vt2] & νομοδιδάσκαλοι.[vt3] 3. Αρχιερέας = πρόεδρος του Μεγάλου Συνεδρίου και εκπρόσωπος των Ισραηλιτών στο Ρωμαίο επίτροπο.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
1. Ομολογία στον έναν αληθινό Θεό.2. Υπακοή στο Νόμο του Θεού.3. Ο Ναός των Ιεροσολύμων, σημάδι ενότητας των Ισραηλιτών.4. Ενότητα έθνους – θρησκείας (θεοκρατία).[vt4] Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ1. Περήφανοι για την τήρηση των εντολών του Νόμου.
2. Η τήρησή του δε γινόταν από φόβο αλλά σεβασμό και αγάπη στο Θεό.
3. Σημαντική η σωστή ερμηνεία του Νόμου.
4. Τήρηση θρησκευτικών υποχρεώσεων που απέρρεαν από το Νόμο (π.χ. αργία του Σαββάτου).
ΣΥΝΑΓΩΓΗ1. Υπήρχαν πολλές είτε στη χώρα τους είτε στη Διασπορά σε αντίθεση με το Ναό που υπήρχε μόνο ένας.
2. Προσεύχονταν και διάβαζαν αναγνώσματα.
3. Δεν πρόσφεραν θυσίες.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ= οι ξεχωριστοί : = κίνημα λαϊκών α) έμποροι- γεωργοί, την ηγεσία τους είχαν οι ραβίνοι, β)πίστευαν στην αυστηρή τήρηση του Νόμου, γ) απέναντι στους Ρωμαίους η στάση τους ήταν επιφυλακτική ή εχθρική, χωρίς να επιζητούν την επανάσταση.
2. ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ[vt5] : α)η αριστοκρατία του ιερατείου = αρχιερείς και μάλη του Μεγάλου Συνεδρίου, β) αν και συντηρητικοί δέχονταν μόνο την Πεντάτευχο[vt6] , γ)συνεργάζονταν με τους Ρωμαίους.
3. ΖΗΛΩΤΕΣ: α)επαναστατικό κίνημα εθνικιστών Ισραηλιτών που έμοιαζε με τους Φαρισαίους ως προς την ευσέβεια (στην πραγματικότητα αποσχίστηκε από αυτούς), β)πίστευαν ότι με τον ένοπλο αγώνα θα βοηθούσαν στο να έρθει γρηγορότερα η Βασιλεία του Θεού, γ)μισούσαν τους Ρωμαίους.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
1. ΓΑΛΙΛΑΙΑ: α)Οι κάτοικοι ήταν Ισραηλίτες & ειδωλολάτρες, όμως απλοί και αυθόρμητοι άνθρωποι, β) κατάγονταν όλοι οι μαθητές του Χριστού εκτός του Ιούδα, γ) ήταν η βόρεια επαρχία με κέντρο τη λίμνη Γενησαρέτ, γύρω από την οποία βρισκόταν η Καπερναούμ, η Ναζαρέτ και το όρος Θαβώρ.
2. ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ: α)υπήρχε συναγωγή, τελωνείο, ρωμαϊκή φρουρά, β) αποτελούσε σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο της περιοχής, γ)πόλη με πληθυσμό 1.000 – 2.000 κατοίκων.
3. ΝΑΖΑΡΕΤ: α)η πατρίδα του Ιησού, μικρό χωριό 200 κατοίκων, β)νότια της βρισκόταν η Γιαφία με πληθυσμό 5-7.000 κατοίκους, μια από τις αρχαιότερες πόλεις της περιοχής, γ)βόρεια της βρισκόταν η Σέπφωρις με 25.000 κατοίκους, είχε διπλή αγορά, δικαστήριο, και τράπεζα. Η επαφή του Ιησού με τις συνήθειες και τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούσαν σ’ αυτές τις πόλεις, όταν ασκούσε το επάγγελμα του ξυλουργού & οικοδόμου μαζί με τον θετό του πατέρα, τον επηρέασε αρκετά.

[vt1]Άνθρωποι που άνηκαν σε άλλη θρησκεία & ασπάστηκαν τη θρησκεία των Ισραηλιτών αργότερα.
[vt2]Απόγονοι του Λευί, βοηθοί των ιερέων, φρόντιζαν για την καθαριότητα την φρούρηση & την τάξη στο [vt3](ή γραμματείς ή ραβίνοι) μορφωμένοι Ισραηλίτες που γνώριζαν την εβραϊκή γλώσσα & μπορούσαν να διαβάσουν τα κείμενα του Νόμου στο πρωτότυπο.
[vt4]Στα θεοκρατικά καθεστώτα ο θρησκευτικός νόμος είναι παράλληλα και πολιτικός, π.χ. το Ιράν.
[vt5]Το όνομά τους προέρχεται από τον πρώτο αρχιερέα του Ναού, τον Σαδδώκ επί εποχής του Σολομώντα.
[vt6]Τα 5 πρώτα βιβλία της Π.Δ. (Γένεση, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο), αποτελούσαν το Νόμο των Ισραηλιτών. Συγγραφέας της θεωρείται ο Μωυσής.